سپید شهر : آنچه در آشوریه گذشت

نویسنده: Martiranus

با رسیدن نیروی کمکی از سپید شهر قوای آشوریه و نیرو های زیر نظر ژنرال حبیب به ۴۶۰۰۰ نفر رسید.
ژنرال حبیب ۸۰۰۰ نیرو را در دو دسته ۴۰۰۰ نفری در خط مقدم گذاشت در روستای شمالی دو هزار نفر برای پشتیبانی از یک گروه و در جنوب شهر هم دوازده هزار نفر برای پشتیبانی از گروه دیگه و ۲۰۰۰۰ نفر را در دوسته مساوی داخل شهر قرار داد.
متن نامه《بسمه تعالی،طبق قانون ایالتی من به عنوان شهردار و فرمانده نظامی موقت سپید شهر میخواهم هر چه سریع تر تمام نیرو های من در جهت مقابله‌ با قوای مهاجم ققنوس بازگردانده شوند. 
امضا: رایان  
آرین در حالی که نامه را پایین می آورد گفت《تصمیمتون چیه قربان؟》
حبیب در حالی دست به ریش قرمزش می‌کشید چشمانش را باز کرد ، چشمانش مثل دو گلوله آتش سرخ بودند《پس سپهبد محمود مرده! 》از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید و ادامه داد 《رئیس جمهور دستور داده حتی یک سرباز رو هم بر نگردونیم ! سپید شهر بخشی از ایالت من خواهد شد .》 

۲ روز بعد، ساعت ۱۷:۵۹:

سربازی وارد شد و خبر دار ایستاد. آرین با اشاره به او گفت حرف بزند
سرباز :《قربان شورشی ها با پنجاه هزار نفر دارند به شهر نزدیک می‌شوند !》
-موردی نیست ما بیشتر سرباز داریم.
در همین لحظه صدای گلوله های توپ جنگی آمد و چند نقطه از شهر بمب باران شد و جمعیت شد صد هزار نفری شهر. بالاخره جنگ را به چشم دیدند

۱ ساعت بعد:

_آرین تلفات چقدره؟نظامی و غیر نظامی.
آرین در حالی که کاغذ را نگاه می‌کرد با نگرانی گفت《۶۳۰۰ نظامی و ۱۸۰۰ شهروند، بیشتر بمباران بیرون از شهر روی سر سرباز ها بود.》

۳ ساعت بعد در ششم اردیبهشت ماه ۱۴۹۷ شهر آشوریه به شرح  زیر سقوط کرد

با حمایت نیروی هوایی ققنوس از شورشی ها و هیولاهای زامبی مانند ققنوس، شهر در عرض سه ساعت در نیمه شب سقوط کرد ولی مقاومت جانانه مردم و نظامیان به نماد مقاومت تبدیل شد. تلفات به شرح زیر است
             آشوریه           شورشی ها
نظامی:      ۴۶۰۰۰                ۱۰۰۰۰
غیر نظامی:تمام مردم             _

شورشی‌ها‌ سربازان اس اس (اسمشونه،همون زامبی مانند ها) را از مرز به ققنوس ها تحویل دادند 
_آنگر تا ترسا کاه اس اس اببات ثقف حه؟ (از سرباز های اس اس رازی بودین؟)
+آنگرز (آره)
_هری ، ویایا تسح صجث ترسوا چیق لو سپید شهر صثتث بجل ثیپ(خوبه ، باید طبق قرارمون به ما کمک کنید تا سپید شهر رو تصرف کنیم)
+انگلر ، ترسوا ثیق (حتما، کمک میکنیم .)
_ققنوس  ففخخ چپتان ثثسق واتو،(ققنوس می‌خواهد یک فرستاده بفرستید)
 قوای ققنوس به بیست هزار نفر در جبهه سپید شهر رسید. بیست هزار نفر از ارتش ققنوس از شرق به سپید شهر حمله کردند و ۴۰۰۰۰ شورشی در حال حرکت به سمت سپید شهر بودند .


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.