اکبر میمیرد

اکبر میمیرد

sbmahmadi نویسنده : sbmahmadi در حال تایپ

داستان های مشابه

دوزخی در کالبد دخترکی بی‌گناه؛ جنگی مابین حقیقت و دروغ ...

ناگهان صدای جیر جیر کرکنندهٔ چنگناله ها از دور دست به گوش ...

داستان در مورد دختری مرموز ترسناک به اسم آتش ک تو ۱۶سالگی ...

ل.
س

س
شسی
یی
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.