اکبر میمیرد

اکبر میمیرد

sbmahmadi نویسنده : sbmahmadi در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان حول پسری است که سعی میکند از خود و خانواده اش در مقابل ...

آتوسایک دختر۱۸ساله کنکوری است که بنابه اصرارپدرومادرش ...

ناگهان صدای جیر جیر کرکنندهٔ چنگناله ها از دور دست به گوش ...

ل.
س

س
شسی
یی
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.