اکبر میمیرد

اکبر میمیرد

sbmahmadi نویسنده : sbmahmadi در حال تایپ

داستان های مشابه

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

همه چیز از صدای « تقه» شروع میشود. حتی زن.

ذهن ما بهترین و در عین حال ترسناک بخش وجود ما ، جایی که تخیل ...

ل.
س

س
شسی
یی
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.