آخرین دیدار

آخرین دیدار

ghaffarisamiyar نویسنده : ghaffarisamiyar تمام شده

داستان های مشابه

شخصی قربانی فضای تاریک اینترنت شده و پس از اون تصمیم به نابودی ...

مردی از تبار جادوگران تنها تر از ماه در آسمان غبار آلود دختری ...

آرزویی که در آن طرف پل قرار دارد و من این طرف پل!

در این مملکت سربازی اجباری است. سربازی اجباری که جان جوان هایی را می گیرد که خوانواده آن ها را داغدار می‌کند.
بیاید باهم روایتی از غمگین از سربازی اجباری ببینیم.
#نه به سربازی اجباری#
ژانرها: درام / دلهره آور
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.