سفر به دنیایی دیگر

سفر به دنیایی دیگر

t_parsa_razeghi نویسنده : t_parsa_razeghi در حال تایپ

داستان های مشابه

سواره ای میتازد . در سرزمین ها ، میتازد. از میان کوه ها ...

حس اون روز یاد گرفت....

هر وقت به آن روز فکر میکنم، هم غمگین میشوم و هم خوشحال! البته، ...

عرق از سر و روی ام جاری شده بود کلاهم را از سر برداشتم نگاهم بین سیدنی و مارک رد و بدل شد دستی بر پیشانی ام کشیدم و به راه افتادم ،  از زمانی که تصمیم گرفتیم با ماشین به آمازون برویم چیزهای سختی را از سر گذراندیم ، یکی از دکمه های لباسم را باز کردم و کمربندم را سفت کردم ، هر جا که بودم هر چیزی را که پشت سر گذراندم بهتر از این که تا آخر عمر در یتیم خانه بمانم و بپوسم...

ژانرها: تخیلی / ماجراجویی / معمایی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.