سفر به دنیایی دیگر

سفر به دنیایی دیگر

t_parsa_razeghi نویسنده : t_parsa_razeghi در حال تایپ

داستان های مشابه

تقدیر موجود عجیبی است؛ موجودی بی رحم که نسخه زندگی ما را ...

این داستان پیش درآمد داستانی بزرگ است...... شهر جاوا این ...

تا به حال به این فکر کردید که چرا جهان ساخته شده ؟

عرق از سر و روی ام جاری شده بود کلاهم را از سر برداشتم نگاهم بین سیدنی و مارک رد و بدل شد دستی بر پیشانی ام کشیدم و به راه افتادم ،  از زمانی که تصمیم گرفتیم با ماشین به آمازون برویم چیزهای سختی را از سر گذراندیم ، یکی از دکمه های لباسم را باز کردم و کمربندم را سفت کردم ، هر جا که بودم هر چیزی را که پشت سر گذراندم بهتر از این که تا آخر عمر در یتیم خانه بمانم و بپوسم...

ژانرها: تخیلی / ماجراجویی / معمایی
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.