افکار یک انسان

افکار یک انسان

Kuroko نویسنده : Kuroko در حال تایپ

داستان های مشابه

هی دختر تموم شد گریه نکن!

"معجزه نزدیک است، با احتیاط ناامیدشوید." داستان مربوط به ...

دلم اونقدر شکسته و خسته س که میخوام گوشه ی پشت به دنیا زانوهام ...

این نوشته ها افکار و احساسات من را در برمی‌گیرند. البته نه همه ی آنها را، فقط قسمتی از آنها که باعث شدن حس نوشتن در من بجوشد. وگرنه انسان پر ز عواطف ضد و نقیض در زندگی اش است که گاهی قابل بیان و توضیح نیستن و فقط وجود دارند تا در اعماق قلب و مغزمان ته نشین شوند.
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.