چشم سوم

چشم سوم

mr_ahn_ir نویسنده : mr_ahn_ir تمام شده

داستان های مشابه

تاریخ1313/1/13 میلادی به عنوان نحس ترین روز در تاریخ ثبت شده ...

ارتش شیطان، هر چه قدر هم عظیم و قدرتمند بود باز هم نمیتوانست ...

...میدونم دلتون لک زده برای یه داستان تخیلی درست و حسابی... ...

آیا چشم سوم وجود دارد ؟ چگونه آن را باز کنیم ؟
ژانرها: ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.