صندوق

صندوق

samira1984jahanshiri نویسنده : samira1984jahanshiri تمام شده

داستان های مشابه

آن گاه که بال های سیاه طاعون بر بستر سرزمین ها سایه افکنده ...

من کی ام؟ خب؛ باید بگم من همون آدم بدی ام که میاد همه چیزو ...

داستان از آنجا شروع شد که گایونگ تصمیم گرفت مدرسه اش رو عوض ...

دختری که ربوده میشود
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.