شمشیر سیاه

شمشیر سیاه

younes_novelfan نویسنده : younes_novelfan در حال تایپ

داستان های مشابه

دختری که در زمان گم شده باشد؟ شاید داستان به همچین چیزی ...

قصه ای با مرگ دخترک کوچک ... فرشته مرگ !!!

سیاره زمین،انسان ها و تمامی موجودات زمینی به دست خود انسان ...

اتفاقاتی در دوران پادشاهی اشکانیان افتاده اتفاقاتی تاریک با شمشیری تاریک تر حالا شاید دوباره باید شمشیر سیاه اربابانش را فرا بخواند. شاید دوران تاریک نزدیک است
ژانرها: دلهره آور / علمی تخیلی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.