یک لیوان آب

یک لیوان آب

_Sadat_ نویسنده : _Sadat_ تمام شده

داستان های مشابه

کلمات علیه کرونا ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما .... ...

دریا را پر از زیبایی آفریدم. من راز هایی در آن پنهان کرده ...

قبل از خواند این متن توصیه میشود یک لیوان آب روبه رویتان بگذارید.
به نظر من ترس ها لازمهٔ زندگی هستند یعنی نمیشود که نباشند اما نکتهٔ مهم این است که بتوانیم هرچیزی را که در لیوانمان هست سر بکشیم.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت