تنها و تنها تر

تنها و تنها تر

mahsaghezel99 نویسنده : mahsaghezel99 تمام شده

داستان های مشابه

داستان درباره معلم مدرسه راهنمایی و پیدا کردن اتفاقی وی ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما .... ...

این داستان خیلی کوتاه است. شاید اصلا مصداق داستان کوتاه ...

دیگر وقتش است . { لطفا نظر بدین :)}
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.