چشم قرمز

چشم قرمز

nobaghi87 نویسنده : nobaghi87 در حال تایپ

داستان های مشابه

ناگهان صدای جیر جیر کرکنندهٔ چنگناله ها از دور دست به گوش ...

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما اتفاقات ...

توریمو در شهری که مردمش توانایی کنترل چوب درخت رو دارن متولد ...

این داستان ماجرای کاراگاه پویا جونز است که معمای چشم قرمز را حل میکند
ژانرها: ترسناک / جنایی / دلهره آور / پلیسی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.