چشم قرمز

چشم قرمز

nobaghi87 نویسنده : nobaghi87 در حال تایپ

داستان های مشابه

اتفاقاتی که برای بریتچ افتاده... تراژدی ترین و درام ترین ...

حلوا یک زن دمدمی مزاج است.

چشمانش را با درد باز کرد! کجا بود؟ چرا چیزی بیاد نمی آورد؟ ...

این داستان ماجرای کاراگاه پویا جونز است که معمای چشم قرمز را حل میکند
ژانرها: ترسناک / جنایی / دلهره آور / پلیسی
تعداد فصل ها: 2 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.