اینجا دختری عاشقانه میبارد : اینجا دختری عاشقانه می‌بارد 

نویسنده: hashemiava81

نرگس سعی داشت یک کادویی بخرد ک علیرضا خیلی دوست داشته باشد.
 نرگس ب همراه دوستش نگین ب مغازه لباس فروشی رفتن یک ساعت ست خرید اما از دست نرگس میوفتاد ناچار شد فقط یک ساعت برای علیرضاو یک تیشرت بخرد نرگس پول کم آورد و از نگین قرض گرفت... 

دیدگاه کاربران  
0/2000
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.