کلبه جنگلیmartin

کلبه جنگلیmartin

aliasgharramezani08 نویسنده : aliasgharramezani08 در حال تایپ

داستان های مشابه

از ان ماجرا پنج سال میگزره اما باز به اون تاریخ که میرسیم ...

درمورد یک دختره که مامور مخفیه برایه نجات جون دختران دزیده ...

این داستان ماجرای کاراگاه پویا جونز است که معمای چشم قرمز ...

کارل پسری کنجکاو هست که به همراه دوستان خود تصمیم میگیرد برای تعطیلات به یک جنگل بروند و در ان جنگل اتفاقات زیادی برای آنها رخ میدهد.
ژانرها: جنایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.