بدون خط

بدون خط

Hanieh_M نویسنده : Hanieh_M در حال تایپ

داستان های مشابه

نور مهتاب با تلاش فراوان خود را از میان برف و بوران به داخل ...

۱ مرد ۳۹ ساله که یک دروازه پیدا میکنه اون دروازه خانهی ...

دو دوست که خیلی یکدیگر را دوست داشتند به دست جادوگری از ...


وقتی قلم و دفتر یک نویسنده شیطانی را بدزدی دیگه راه فراری نداری. کافیه نویسنده داستان جدیدیش رو پیدا کنه اون وقت تا جنون پیش میره! از کجا معلوم تو، داستان جدیدش نباشی؟ نترس، آخه اون عاشق ترس دیگرانه. می‌شنوی؟ (ساعت تیک تاک می‌کنه، وقت بازی سر رسیده؛ یک و دو و سه!)
ژانرها: تخیلی / دلهره آور
تعداد فصل ها: 7 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.