دو دل

دو دل

7nazanin نویسنده : 7nazanin تمام شده

داستان های مشابه

+مداد تراشم خرابه... -به من چه؟ +تو سرپرستمی! -مگه میخواستم؟ ...

....دختری ک عاشق شده و این حس فراموش نشده بعد از چند سال پسر ...

داستانی در مورد شاهی که گاو شد.

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دل از عشق کودکی و چندین ساله ای خود میکند و به اجبار با مردی خشک و سرد ازدواج میکند! ولی مردی که برای اجبار خود دلیل دارد!
ژانرها: دلهره آور / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.