دو دل

دو دل

7nazanin نویسنده : 7nazanin تمام شده

داستان های مشابه

این داستان زندگی کسی هست که بی هدف زندگی میکنه اما بر اثاث ...

کیمیا دختر ۱۶ ساله ای بود که در خانه ی اربابش کار میکرد تا ...

ساکورا در سازمان جاسوسی میاشا کار می کند، سازمان آنها همیشه ...

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دل از عشق کودکی و چندین ساله ای خود میکند و به اجبار با مردی خشک و سرد ازدواج میکند! ولی مردی که برای اجبار خود دلیل دارد!
ژانرها: دلهره آور / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.