دو دل

دو دل

7nazanin نویسنده : 7nazanin تمام شده

داستان های مشابه

ماجرای دختریه که با پسرخالش نامزد میکنه در این بین اتفاقات ...

سلام من ایدام این اولین رمانمه موضوع دربارهی یک دختر رق ...

جنگ بین خیر و شر عشق و عقل انتقام و دوستی این زندگی ماست ...

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دل از عشق کودکی و چندین ساله ای خود میکند و به اجبار با مردی خشک و سرد ازدواج میکند! ولی مردی که برای اجبار خود دلیل دارد!
ژانرها: دلهره آور / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.