دو دل

دو دل

7nazanin نویسنده : 7nazanin تمام شده

داستان های مشابه

خب خب گایز رومان رو بزودی براتون میزارم .... کوک عاشق آیو ...

همه چیز درست پیش رفته بود تنها یک مرحلهٔ دیگر تا نابودی صددرصد ...

چیزی را از تو گرفته اند ولی نمیتوانی آن را پس بگیری... غرورت ...

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دل از عشق کودکی و چندین ساله ای خود میکند و به اجبار با مردی خشک و سرد ازدواج میکند! ولی مردی که برای اجبار خود دلیل دارد!
ژانرها: دلهره آور / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.