فراری ها : قسمت 2

نویسنده: jisoo

امیلی گفت:(( اوه خدای من احتمالا خیلی ترسیدی بیا بریم خونت.))
دختر کوچولو جواب داد ممنونم.
امیلی وقتی دختر کوچولو رو برگردوند خونش رسید خونه.
سارا گفت:(( ما باید از نیویورک بریم.))
امیلی جواب داد چرا؟
سارا گفت:(( اخبار تو رو یه مجرم معرفی کرده.))
امیلی تعجب زده سریع وسایلش رو جمع کرد سارا هم همینطور.
اونا سریع از خونه رفتن بیرون.
اونا با ماشینشون از نیویورک خارج شدن و به آلاسکا رسیدن.
اونا به خونه دوستشون رفتن.
دینگ دینگ!!
اما ماییم.
اما سریع درخونه رو باز کرد.
گفت:(( چه اتفاقی افتاده اخبار امیلی رو یه مجرم معرفی کرده!))
امیلی گفت:(( درسته ما می خواستیم یه مدت اینجا بمونیم تا پلیس پیدامون نکنه!))
اما جواب داد باشه بیاید تو می تونید تو اتاق خودتون بمونید.
اونا رفتن تو حموم کردن و غذا خوردن.

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.