غريبه اي در زندگي

غريبه اي در زندگي

unknown نویسنده : unknown در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی ...

امیر و پدرش باید برای تولّد مادرش به روستا بروند،امّا اتفاقی ...

انقدر ساده از کنار داستانهایی که نصفه کاره ولشون میکنی نگذر... ...

رنج صابر در هياهوي صداهاي غريبه اي كه مي شنود و افرادي كه زندگي صابر را زير نظر دارند .
ژانرها: تراژدی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.