با موهایی آشفته  همانند چهره اش به سوی سالن میرفت.چشمان خسته خود را بازو بسته می کرد تا خوابش نگیرددستانش را در موهای ابریشمی و سیاه رنگ خود برد و  آهی از شدت کلافگی کشیدطبیعی است که خسته شده باشد! ناگهان چهره خسته اش جایش را با جیرت عوض کرد و به سرعت به

در عمق نقاشی : با موهایی آشفته  همانند چهره اش به سوی سالن میرفت.چشمان خسته خود را بازو بسته می کرد تا خوابش نگیرددستانش را در موهای ابریشمی و سیاه رنگ خود برد و  آهی از شدت کلافگی کشیدطبیعی است که خسته شده باشد! ناگهان چهره خسته اش جایش را با جیرت عوض کرد و به سرعت به

نویسنده: saraalimohammadi1389

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.