در اسمان شب چه میگذرد ؟ : نظریه ریسمان

نویسنده: sm_13

در ملوکول ها اتم و در اتم پروتون نترون و پروتون نترون کوادرک و در کوادرک طبق نظریه ریسمان سیمی شبیه سیم ویالون وجود دارد که ارتعاش میکند . و وقتی ارتعاش میکند الگوی خاصی دارد . که اگر این نظریه درست باشد جهان یک گروه کر است 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.