آنی توی اتاق خواب روی تختش نشسته و داره غلت می زنه. ورقه های امتحانی شو ردیف کرده روی زمین و از روی تخت زل زده بهشون. جدیدا خیلی عجیب غریب شده. هدفونم رو روی گوشم میزارم و چشمهامو می بندم. می خوام مثل فیلم های احساسی بازی کنم.

•ماجرا های من با خواهر و برادرم• :  آنی توی اتاق خواب روی تختش نشسته و داره غلت می زنه. ورقه های امتحانی شو ردیف کرده روی زمین و از روی تخت زل زده بهشون. جدیدا خیلی عجیب غریب شده. هدفونم رو روی گوشم میزارم و چشمهامو می بندم. می خوام مثل فیلم های احساسی بازی کنم.

نویسنده: sanahojabri10


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.