عشق افسون شده ماه

عشق افسون شده ماه

Mohadese_Maleka نویسنده : Mohadese_Maleka در حال تایپ

داستان های مشابه

معتادش شدم

به زودی پر می‌شود.

قرنطیه‌ای خشک و خالی... خیابانی سرد و ذهنی بازمانده در میانه‌ی ...

می خوام یک قصه خاص و متفاوت رو براتون تعریف کنم ?
قصه عشق میان انسان و الهه ماه ??
عشقی که آتشش را ماه در قلبمان انداخت و همان ماه طلسم کرد و باعث شد مانند خاکستر های آتش عاقبتش سیاهی و تباهی باشد
آری این قصه افسون شده ماه است ??
قصه عشق من و دیانا قربانی روشنایی ماه است??
ژانرها: تخیلی / عاشقانه / علمی تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.