شب رقص مردگان

شب رقص مردگان

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

شخصی قربانی فضای تاریک اینترنت شده و پس از اون تصمیم به نابودی ...

اینجا کسی واژگان غم، اشک و زدن را بخاطر نمی‌آورد.

دوباره صبح شروع شد و باید به خیابان میرفت ، گل ها را به دست ...

آگهی دهم که امشب، شب رقص مردگان است
شب جشن و شادی اما شب اشک زندگان است.
ژانرها: تخیلی / داستان کوتاه / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.