قلبم را ببین

قلبم را ببین

Writer_crow نویسنده : Writer_crow تمام شده

داستان های مشابه

باصدای لرزون و زمزمه مانندش _هیس ، من نمی تونم بهت کمک کنم ...

جرقه ی عشق در بهشت دختری که با دوستان خود به دانشگاه می ...

یه شعر با دسته بندی درام

امان از قلب هایی که از چشم معشوق پنهان می شوند... و افسوس از قلب هایی که هیچ وقت دیده نمی شوند.
ژانرها: تراژدی / داستان کوتاه / عاشقانه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.