مرگ در یک قدمی است

مرگ در یک قدمی است

sandy نویسنده : sandy در حال تایپ

داستان های مشابه

ناگهان صدای جیر جیر کرکنندهٔ چنگناله ها از دور دست به گوش ...

ل. س س شسی یی ...

ارتش شیطان، هر چه قدر هم عظیم و قدرتمند بود باز هم نمیتوانست ...

هر بار مرگ به شما نزدیک‌تر خواهد شد
و هر بار قربانی تازه‌ای می‌ستاند
قربانی بعدی کیست؟
شما؟
ژانرها: ترسناک
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.