فال قهوه : فصل چهارم

نویسنده: sanazgolami46

آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

#ارديبهشت : قرص : شفا – بهبودی – بزوذی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

#خرداد : صدف : دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد.

#تير : دامن : رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

#مرداد : ابر : خداوند به شما علم و حکمت عط می فرماید و مردن از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیظ بیاید.

#شهريور : دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

#مهر : خروس : نشانگر شهوت و غرور است – نوید و مژده – کاری خیر.

#آبان : چوب : نفاق و دوروئی است, مراقب باشید.

#آذر : آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

#دي :سیب : صاحب فرزند شدن – خیر و خوشی – خبرخوش – برکت _ کامل و خوب بودن.

#بهمن : نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

#اسفند : کمال : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید, فرزندب پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.