جهان جدید

جهان جدید

pieromeisam نویسنده : pieromeisam در حال تایپ

داستان های مشابه

داستانی است که در آن، از سیاره ای دیگر که در حال نابودیست ...

فقط دلش برای تیک تاک ساعت تنگ شده بود.....

فرمانده ای در امپراطوری روم متهم به تجاوز میشود او باید ...

داستانی درباره یک دنیا عادی تا قبل از رخ دان یک اتفاق غیر عادی
ژانرها: تخیلی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.