عنوان

دوری از هم پارت دوم : عنوان

نویسنده: dary_m8994b

خب اگر پارت اول نخوندید اول پارت یک بخونید بعد بیاید پارت دوم چون خیلی حساس ??
(از زبون مرینت)
دوباره دیرم شد !
خداکنه با آدرین و کلویی توی یک کلاس نیوفتم.(در راه مدرسه)
.
.
.
.
.
.
.
.
بالاخره رسیدم 
یهو تمام دفتر کتاب مرینت از دستش افتاد.ولی چرا !!!!
(از زبون مرینت)
وااای با ک.. ل..و..ی‌‌..و آ...د..ر..ین توی یک کلاسم لکنت زبان گرفتم بودن که یهو آدرین منو دید ?
به سمتم اومد وسایلام رو با عجله جمع کردم و رفتم پشت دیوار✨
اون رسید و منو پیدا کرد ❤️
(از زبون آدرین)
حالت خوبه مرینت ؟؟؟
مرینت هیچ جوابی نداد فقط دوید ?
آدرین هم به دنبالش
تا پارت بعدی کامنت ۱۰ شه پارت سوم رو می‌زارم????♥️
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.