درباره AKK_ELMIRAN

  امیرکبیر کبیری
  آمل
  16 ساله
  تاریخ عضویت: ۴ بهمن ۱۴۰۲

ابن سینا دوم در آینده .....

آخرین پیام

AKK_ELMIRAN پیامی تاکنون اضافه نکرده است.

داستان های AKK_ELMIRAN

1 داستان منتشر شده
ابن سینا دوم 1 در حال تایپ

ابن سینا دوم

۴ بهمن ۱۴۰۲

این داستان در مورد آینده فردی است به اسم امیرکبیر کبیری که در آینده با لقب این سینا دوم شناخته میشود. او کل جهان را با کار هایش زیر و رو می کند و ....

0 1 1.7 K
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.