زندگی کن

زندگی کن : زندگی کن

نویسنده: Pardis_annsherly

گاهی وقت ها کوله بارت را روی زمین بگذار و نفسی تازه کن

از این سال تا آن سال سختی ها را با خودت حمل نکن

از این سال تا سال بعدی ناراحتی هایت را نبر

رهایشان کن

گذشته های دردناکت را مثل کوه جابجا نکن که در سی سالگی کمر خم کرده باشی

گاهی وقت ها مثل همین الان باید دلت را خانه تکانی کنی از همه بدی ها و تلخی ها

بگذار فقط حس خوب سال جدیدت را رقم بزند

بگذار امسال واقعا سال تو باشد

که ده سال بعد و بیست سال بعد و تمام سالهای بعدش بگویی این سال ، شروع یک زندگی بود

خودت را زیر خروار ها نفرت و بغض خاک نکن که تن خاکیت به سال بعد برسد

این بار رها کن

نه به خاطر بقیه و اینکه خوبی

به خاطر اینکه زندگی کنی


دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.