عنوان

ترانه زندگی : عنوان

نویسنده: Arvin

چشمانم را باز کردم...آوایِ زندگی را  دیدم ، موسیقی ای بینظیر  که بالا و پایین می شد ، بد و خوب می شد ، صدا برایم کافی نبود ، خواستم آن را لمس کنم  ، خواستم آن پستی و بلندی ها را لمس کنم ، لمس کردم، درد  را لمس کردم،‌ یئس و ناامیدی  را لمس کردم ، غم ، تنهایی، شکست ،
ولی این ها فقط  بخشی از رویِ زندگی بود ، من خوشحال  بودم، من شاد بودم، من پیروز  بودم ،
زندگی، ‌سکه ای دو رو بود ، رویی زلت و خواری و رویی دیگر ، کمال و محبت . من اهنگ زندگی خود را سرودم  ، آهنگی  که من را  تا جایی که هستم و خواهم بود ، تعریف می کند.
این بیداری فقط یک موسیقی است ، تا وقتی که چشمانت  را ببندی، سعی کن موسیقی زیبایی از خود در اینجا ‌رها کنی‌، که شاید ،موسیقی تو ، مسیری ، برای آیندگان باشد

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.