چشم سوم : اگر چشم سوم باز شود

نویسنده: mr_ahn_ir

همینطور که تو فصل اول این داستان گفتم کسانی که چشم سوم را باز کردند کار های ماورائی انجام دادند . یکی از کسانی که چشم سوم را باز کرد ، بعد از چندین تمرین روح خودش را از بدنش جدا کرد اما اون نمرده بود . اون هنوز زنده بود چون چشم سوم را باز کرده بود توانسته بود این کار را انجام دهد . نفر دومی که میخوام به عنوان مثال به شما بگم که تمام این داستان ها واقعی بوده ، کسی بود که با چشم سوم خودم را از زمین بلند کرد . این را هم دوباره به شما میگم که چشم سوم یعنی چشمی بین این دنیا و دنیایی دیگر . آن مرد با باز کردن چشم سوم سعی کرد که خودش را از زمین بلند کند . یکی از دوستان من با باز کردن چشم سوم میتوانست ذهن بقیه را بخواند و اما خود من با باز کردن چشم سوم توانستم کاری کنم که به هرچی فکر میکنم آن را بدست میاورم من و کسانی که مثال زدم تا اینجا توانستند با چشم سوم همچین کار هایی کنند اما شما میتوانید کار های بیشتری انجام بدید . 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.