ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

ساعت 2:50 دقیقه به وقت صبح
 برای طُ مینویسم اری برای طُبرای کسی که از وجودش خبری نداری
  برای کسی که شب ها از دلنتنگی ات گریه میکندبی صدا ، ارام در سکوت شب:)

 اری برای طُکسی ک خبر نداری چه حالی دارد از دوری توکسی ک با دیدنت ذوق میکندبا گریه ات گریه میکندو با خنده ات خنده:)

 برای تویی ک هیچ وقت قرار نیست بفهمی در دل این یار چه خبر است ...ارغوانم:)

 دلم برایت تنگ است تنگ:)))

دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.