ارغوانم

ارغوانم

m02868341 نویسنده : m02868341 تمام شده

داستان های مشابه

کوله پشتی پر از غمی به همراه دارم که نمیدانم و نمیتوانم آن ...

کاپیتان ژولز، تنها و غریب در اعماق آب‌های تاریک و سرد، به ...

هر چقدر دیوار میان ما قرار گرفته باشد؛ روز خواهد رسید که ...

فلش بک به گذشته است اشنایی با ارغوان
و معرفی شخصیت ارغوان
ژانرها: داستان کوتاه / دلنوشته
تعداد فصل ها: 9 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.