ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

فلش بگ به گذشته
۹ماه پیش اولین جلسه اشنایی من و تو بود... 
یادت اومد...! روزی که فک نمیکردم انقدر وجودت درون زندگیم مهم باشد:) ?
چند وقتی از اشنایی مون میگذشت ولی هیچ شناختی از هم نداشتیم تو سرگرم کارو و بار خودت بودی و منم سر گرم کار و بار خودم:)) 
کم کم حسم بهت عوض شد... 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.