ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

سعی کردم جلوی حسم را بگیرم و خودم رو مشغول کنم... 
ولی هرکاری که می کردم تو می اومدی تو ذهنم:) 
ارغوانم نمیدونی:) 
نمیدونی با دلم چه کردی که هر ساعت و شبانه روز به تو فک میکند :) 
آری به تُ... 
سعی کردم توجهی به درونم نداشته باشم ولی موفق نشدم ارغوانم:))) 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.