ارغوانم : عنوان

نویسنده: m02868341

 تو در همه جا حضور داشتی:) 
در افکارم 
در قلبم 
در سلول به سلول مغزم
در خیابان در همه جا.... 
آری دیگر من آن دختر سابق نشدم:) 
سعی کردم کمتر ببینمت
اما باز هم موفق نشدم... 
دیگر نمی تونستم جلوی احساساتم رو بگیرم
روز به روز حس من عمیق تر میشد⭐
و قلبم بیشتر برایت میتپید:) 
و تُ نمیفهمیدی... :) 
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.