Dive into the shallow

Dive into the shallow

Pouriastales نویسنده : Pouriastales در حال تایپ

داستان های مشابه

سلاااااام !!! من لی داهیون هستم ! داستان از جایی شروع میشه ...

‌‌‌‌‌ فرشته و انسان عاشق به خودکشی داستانی است ...

آمد ، ماند ، رفت.

داستان کوتاه چند قسمتی پرش (شیرجه)
زندگی برای من مث یک شیرجست
شیرجه توی استخر کم عمق
هرچقدرم شیرجه بی نقصی ارائه بدم تهش قراره با مخ بخورم کف استخر
ولی من اینجام که بپرم ...
ژانرها: داستان کوتاه / درام
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.