نفرتی جاودانه

نفرتی جاودانه

naznynzhrazybndh نویسنده : naznynzhrazybndh در حال تایپ

داستان های مشابه

وقتی او در مورد اورک اشتباه فکر کرد

مفهوم دلتنگی را تنها کسانی درک میکنن که رنج دلتنگی را کشیده ...

رایان و فاطمه دوتا عاشق و معشوق در فصل اول به هم میرسن اما ...

خلاصه

انتقام میگیرد؟
ان دخترک دل خسته انتقام اشک هایش را میگیرد؟
اصلا چه شد اقای عاشق پیشه دخترک را شکست و له کرد؟
اصلا چه شد انگونه به پایان رسید؟
هنوز هم ان را میپرستد؟
هیچکس خبر ندارد عشق چطور شد نفرتی بی انتها و واگیر دار

نـ؋ـرتے جاوבانه↻
ژانرها: عاشقانه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.