لالایی

لالایی

Parisa نویسنده : Parisa تمام شده

داستان های مشابه

درمورد دختری که روابط اجتماعی خوبی نداشت و زندگی شبانه داشت ...

من یه ساعتم..... ...

برای بازگشت به ایران خیلی مشتاق بودم، بعد از این همه انتظار ...

دخترک در هواپیما نشسته بود که ناگهان...
و من نگویم از حال مادرش...
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.