نامه

نامه

parisa_gorji نویسنده : parisa_gorji در حال تایپ

داستان های مشابه

قهرمانان حال ما

عکسی میخواهم. نه یک عکس معمولی.

اگر جسم ناتوان است از پرواز کردن به دوردست‌ها، فکر و خیال ...

روي نامه هايم ، مهر خيال ميخورد...
ژانرها: دلنوشته
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.