ماجراهای امیلی

ماجراهای امیلی

mohammadamin909iu1 نویسنده : mohammadamin909iu1 در حال تایپ

داستان های مشابه

اگر دو نفر از هم جدا شوند. فقط خودشان صدمه میخورند؟ یا...درواقع ...

ساعت های ۱۲ ظهر بود نمیدونستم ثانیه ها چطوری گذشت..

14 سنگ برای جاودانگی 14 ماهیت برای نظم دادن ...

ماجراهای دختری که دچار حالتی عجیب میشود از کابوس گرفته تا جایی که در هنگام گردش همراه با برادرش نگاهش به شئ عجیبی افتاد که.....
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.