ماجراهای امیلی

ماجراهای امیلی

mohammadamin909iu1 نویسنده : mohammadamin909iu1 در حال تایپ

داستان های مشابه

معتادش شدم

دنیا هیچ وقت با تو مهربان نخواهد بود...!

انسان به قابلیت سفر در فضا را به دست پیدا نکرده ، آن هم دقیقا ...

ماجراهای دختری که دچار حالتی عجیب میشود از کابوس گرفته تا جایی که در هنگام گردش همراه با برادرش نگاهش به شئ عجیبی افتاد که.....
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 3 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.