داستان پاده شاه

داستان پاده شاه

Abassi نویسنده : Abassi در حال تایپ

داستان های مشابه

‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌

همه فکر میکنن اگر موهاتو از دست بدی یعنی زشتی.اما این فکری ...

تصمیمات عجولانه و احساسی

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.