جملات انگیزشی : عنوان

نویسنده: asma_abbasi1715

 خواندند زندگی را چنان سخت 
که گویی خفته اند در قبر
پنداشتند این روز را آخرین روز جهان
غفلت در آن که صبحی میشود در آسمان
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.