جملات انگیزشی : عنوان

نویسنده: asma_abbasi1715

عالمیان را آگاه کنید دنیای من وارونه نیست
 آنها قدرت درک خواسته های دگرگون ساز من را ندارند  
دیدگاه کاربران  
0/2000

جدیدترین تاپیک ها:

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.