در آن سوی خیر و شر

در آن سوی خیر و شر

Shailin نویسنده : Shailin در حال تایپ

داستان های مشابه

امیر و پدرش باید برای تولّد مادرش به روستا بروند،امّا اتفاقی ...

فصل دوم گرگ درون

چقد سفت شده است پدال دوچرخه دونفرمان یا من خسته شدم..... یا ...

چشمانش را با درد باز کرد! کجا بود؟ چرا چیزی بیاد نمی آورد؟ بدنش درد میکرد
ژانرها: معمایی / تخیلی / تراژدی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.