در آن سوی خیر و شر

در آن سوی خیر و شر

Shailin نویسنده : Shailin در حال تایپ

داستان های مشابه

درشهری عجیب و جادویی که امار جرم و جنایت بسیار بالا هست کاراگاهی ...

چرا جهان ساخته شده

داستانی است که در آن، از سیاره ای دیگر که در حال نابودیست ...

چشمانش را با درد باز کرد! کجا بود؟ چرا چیزی بیاد نمی آورد؟ بدنش درد میکرد
ژانرها: تخیلی / تراژدی / معمایی
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.