همراه من..

همراه من..

maninejatizadedar نویسنده : maninejatizadedar در حال تایپ

داستان های مشابه

پسرکی که در پشت چراغ قرمز شیشه ماشینها را پاک میکند چشمش ...

"خنزرپنزرهایی که گاهی اوقات ذهنمو میجوعه!" _هر فصل یه یکی ...

((نمی دانم چرا تمام نگاه ها به من بود، یعنی آنها در مورد من ...

پاییز بود.. ساعت های دوازده.. همون کافه معروف.. ثانیه ها میرفت.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.