همراه من..

همراه من..

maninejatizadedar نویسنده : maninejatizadedar در حال تایپ

داستان های مشابه

این بار مریم سردرگم تر از همیشه است.

همیشه میگن نوجوانی دوره خیلی سختیه اما دوره شکوفایی انسان ...

داستان کوتاه که خلاصه ندارد ... در حد چند جمله است اما ....

پاییز بود.. ساعت های دوازده.. همون کافه معروف.. ثانیه ها میرفت.
ژانرها: داستان کوتاه
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.