دو دل

دو دل

7nazanin نویسنده : 7nazanin در حال تایپ

داستان های مشابه

ما هر کجا که میرویم، ردی از خویش باقی میگذاریم و به طبع آن ...

#آریا لبخند کجی زدمو سیگارمو کنج لبم گذاشتم من خودمو ...

در اینجا دختر شر و شیطونی داریم ک تازه کنکور داده و داره ...

دختری به نام دنیا که بخاطر خانواده اش دست از عشق کودکی و چندین ساله ای خود میکند و به اجبار با مردی خشک و سرد ازدواج میکند! مردی که....
ژانرها: عاشقانه / دلهره آور
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.