روح زندانی در کره ی خاکی

روح زندانی در کره ی خاکی

saraalimohammadibadass نویسنده : saraalimohammadibadass در حال تایپ

داستان های مشابه

نوشتن از احساسات سخته ولی من اینجا از احساسات همه حرف م� ...

سلاممممم خلاصه داستان مرینت و آدرین از هم دوری می کنن چرا ...

او نیاز به مردی دارد که در حقش مردانگی کند و مادری که حس ...

اید داستان را جبع نو جوانی است که مورد بی توجهی دیگران قرا گرفته و مانند یک روح شده!
تایک روز.....
ژانرها: داستان کوتاه / درام
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.