جنی که با من مشکل داشت!

جنی که با من مشکل داشت!

Mahan نویسنده : Mahan تمام شده

داستان های مشابه

نمیپرسم، چون مطمئنم کلمه نفرین رو شنیدین نفرین یا دامن یه ...

دسته آخر قلب فرشته.....نیازمند آغوش شیطان سیاه دل شد :)

هیچکس نباید وارد آن جنگل بشود! هیچکس!

اجنه و شیاطین نزدیک شما هستند، دقیقا در کنار شما
اتفاقات ماوراءالطبیعه حقیقت دارند و اگر آنها را باور ندارید این داستان را بخوانید
تا بدانید آنها چطور مرا اذیت می کردند!
ژانرها: ترسناک / علمی تخیلی / ماوراء الطبیعه
تعداد فصل ها: 1 قسمت
تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.