مرد رومی (ROMAN MAN )

مرد رومی (ROMAN MAN )

NIMAA نویسنده : NIMAA در حال تایپ

داستان های مشابه

من قاتل هرکسی به جز خودمم حوصلم سر میره آدم میکشم پس سر به ...

کتاب «شیدا و شمس»، نویسنده: شبنم حکیم هاشمی، در این ...

جنگ بر کمین امپراتوری است و کسی ، از همه جا بی‌خبر ناجی ...

فرمانده ای در امپراطوری روم متهم به تجاوز میشود او باید زندگی خود را نجات دهد چراکه او مردی بیگناه است...
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.