مرد رومی (ROMAN MAN )

مرد رومی (ROMAN MAN )

NIMAA نویسنده : NIMAA در حال تایپ

داستان های مشابه

لحظه ای تصور کنید از خواب بیدار میشوید و خود را در سلولی ...

ملیحه دختر مهربان و زیباییست که همه ساکنان شهرک او را میشناسند ...

در مورد دختریه که به یه بیماری دچاره که وقتی شوک زده میشه ...

فرمانده ای در امپراطوری روم متهم به تجاوز میشود او باید زندگی خود را نجات دهد چراکه او مردی بیگناه است...
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.