مرد رومی (ROMAN MAN )

مرد رومی (ROMAN MAN )

NIMAA نویسنده : NIMAA در حال تایپ

داستان های مشابه

چشمانش را با درد باز کرد! کجا بود؟ چرا چیزی بیاد نمی آورد؟ ...

داستانی درباره یک دنیا عادی تا قبل از رخ دان یک اتفاق غیر ...

سام و مارال که دل باخته یک دیگر هستند، قرار ازدواج را باهم ...

فرمانده ای در امپراطوری روم متهم به تجاوز میشود او باید زندگی خود را نجات دهد چراکه او مردی بیگناه است...
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.