مرد رومی (ROMAN MAN )

مرد رومی (ROMAN MAN )

MAHDII نویسنده : MAHDII در حال تایپ

داستان های مشابه

داستان کولبرانی که برای گذران زندگی و بدست آوردن لقمه ی ...

کاوه پسر بچه ی ده ساله که کودک کاره و در حال مرگ با یه دختر ...

آنا بچه ای با خوصوصیات خارق العاده خودش است که با پا گذاشتن ...

فرمانده ای در امپراطوری روم متهم به تجاوز میشود او باید زندگی خود را نجات دهد چراکه او مردی بیگناه است...
ژانرها: تخیلی / داستان تاریخی
تعداد فصل ها: 0 قسمت
    فصل ها

    فصلی تاکنون اضافه نشده است.

تقویت مهارت های داستان نویسی جزئیات بیشتر اینجا کلیک کنید.